นโยบายความเป็นส่วนตัว | Vichy Thailand

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้

 

เว็บไซต์ www.vichy-th.com นี้ดำเนินการโดย บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัดผู้เป็นจ้าของ (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ส่วนเว็บไซต์อื่น ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของและดำเนินการนั้น อาจนำท่านเข้าสู่เว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

 

บริษัทฯ เรายึดมั่นที่จะป้องกันและให้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม วิธีการที่บริษัทฯนำข้อมูลไปใช้ ใครที่บริษัทฯนำข้อมูลไปแบ่งปัน และบริษัทฯมีวิธีการปกป้องข้อมูลนั้นอย่างไร

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และ เอกสารอื่นๆ ที่ได้รับการอ้างถึง) กำหนดถึงพื้นฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน หรือข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา โปรดอ่านโยบายนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อท่านจะได้เข้าใจมุมมองและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯว่าด้วยเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการใดที่บริษัทฯ ใช้ในการดูแลข้อมูล ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือ www.vichy-th.com และเว็บไซต์อื่นใดที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของอยู่ ท่านได้ตกลงและยินยอมต่อวิธีปฏิบัติตามที่ได้บรรยายไว้ในนโยบายนี้แล้ว

 

บริษัทฯ เป็นใคร

สำหรับวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายว่าด้วยเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล (“กฎหมาย") ผู้ใช้ข้อมูล คือ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9 และ 21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120 หากประสงค์จะทราบข้อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัทฯ และหน่วยงานและแบรนด์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้โปรดเยี่ยมชม www.vichy-th.com

 

ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายนี้

นโยบายฉบับนี้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้เก็บรวบรวม และใช้โดยบริษัทฯ ในนโยบายฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูล หรือ ส่วนของข้อมูลที่สามารถระบุความเป็นตัวตนของท่านได้ รวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ ชื่อผู้ใช้ รูปประวัติ หรือ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ยังรวมไปถึงข้อมูลอื่น เช่น ที่อยู่ IP หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมชมชอบและอุปนิสัยการจับจ่ายซื้อของของท่านด้วย

 

ข้อมูลอะไรที่บริษัทฯ จัดเก็บจากท่าน

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างหลากหลาย ดังนี้

 

          ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ

ท่านอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ได้ ดังเช่นการกรอกข้อความลงในแบบฟอร์มที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือ ณ หนึ่งในร้านค้าของบริษัทฯ หรือ ที่เคาท์เตอร์ การเข้าร่วมประกวดแข่งขัน และ การจับรางวัล การสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือโดยผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ การบริจาคให้แก่หนึ่งในแพลตฟอร์มสังคมของเรา การสมัครเพื่อปฏิบัติภารกิจ หรือการติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล์ โทรศัพท์ ช่องทางการพูดคุยสด หรืออื่นๆ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ อาจรวมไปถึง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ และ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงินหรือเครดิตการ์ด คำบรรยายส่วนตัว และ รูป ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หากท่านทำการล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา ท่านได้ให้อนุญาตบริษัทฯ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทางสื่อสังคมของท่านบนสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องได้

 

          ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

เมื่อท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้ คุ้กกี้ และเทคโนโลยีอื่นใดที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านอย่างอัตโนมัติ ดังข้อมูลต่อไปนี้ ข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงที่อยู่ IP ข้อมูลการล็อกอินของท่าน ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ เครื่องมือระบุอัตลักษณ์ สถานที่และโซนเวลาที่กำหนดไว้ ชนิดและเวอร์ชั่นของการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และ แพลตฟอร์ม ระยะเวลาการตอบสนองหน้าเว็บ และความผิดพลาดของการดาวน์โหลด ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆ ที่ได้เข้าไปเยี่ยมก่อน หรือ หลังจากเว็บไซต์ของเรา และผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกดู หรือ เคยค้นหา ระยะเวลาการเยี่ยมชมหน้าเว็ปหน้าหนึ่ง ข้อมูลการตอบสนองต่อหน้าเว็บไซต์ (เช่น การเลื่อน การคลิก และ การเคลื่อนเมาส์) และวิธีการที่ใช้ในการค้นหาหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว อีเมล์ที่บริษัทฯ ส่งไป เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับโปรแกรมการโฆษณาที่ใช้โปรแกรม GIFs (Web beacons) สิ่งเหล่านี้จะบอกให้บริษัทฯ ทราบว่าอีเมล์ดังกล่าวที่บริษัทฯ ส่งไปนั้น มีการเปิดอ่านแล้วหรือยัง ทั้งนี้ท่านสามารถปิดการทำงานของ Web beacons ได้โดยไม่เลือก “enabling image” ในอีเมล์นั้น หากท่านกำลังใช้งานแอปพลิเคชันอันหนึ่งอันใดของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน

 

          ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับและเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นๆ

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หากท่านใช้ได้ใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดการ (ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของแบรนด์แต่ละแบรนด์ของบริษัทฯ) หรือการใช้บริการอื่นๆที่บริษัทฯได้จัดขึ้น บริษัทฯ ยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่สาม (รวมถึง เช่น หุ้นส่วนทางธุรกิจ นักวิเคราะห์ ผู้ให้บริการการค้นหาข้อมูล และหน่วยงานตัวแทนของบัตรเครดิต) ที่ซึ่งบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลของท่านจากพวกเขาเหล่านั่้นด้วย บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยเป็นสาธารณะ รวมถึงเนื้อหาสาธารณะที่ปรากฎอยู่บนสื่อสังคมได้

 

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

 

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ....

เพื่อทำการติดต่อ และเพื่อจัดหาการบริการที่ท่านได้ร้องขอให้แก่ท่าน บริษัทฯ อาจ:

 

 • ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแบบสำรวจที่ท่านอาจให้ความสนใจแก่ท่าน (ที่ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว) หรือ มอบโอกาสในการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันหรือแบบสำรวจอื่นๆ แก่ท่าน

 • ทำการติดต่อท่านเกี่ยวกับชนิดของผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างที่ท่านได้เริ่มทำธุรกรรมไว้แล้ว แต่การซื้อยังไม่แล้วเสร็จ

 • จัดหาผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่ท่านได้ร้องขอกับบริษัทฯ รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับข้อร้องขอของท่าน เช่น ดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อของท่าน (รวมถึงการชำระเงินและการขนส่ง) หรือการเปิดหน้าบัญชีกับบริษัทฯ

 • เข้าถึงท่านบนสื่อสังคม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านเนื้อหาโฆษณาที่ได้ตัดแต่งเฉพาะแก่ท่าน

 • สื่อสารให้ท่านทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการให้บริการของบริษัทฯ

 • จัดทำบัญชีข้อมูลที่ถูกต้องตามกาลสมัย กรณีที่ท่านร้องขอให้หยุดทำการติดต่อ ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่เผลอติดต่อท่านอีกโดยไม่ตั้งใจ

 • จัดการการชำระเงินของท่าน และเพื่อปกป้องท่านจากธุรกรรมการฉ้อโกง

 • พิจารณาและทบทวนใบสมัครต่างๆ ของท่านที่ประสงค์เข้าร่วมกับบริษัทฯ

เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่จัดทำขึ้นเฉพาะและเกี่ยวข้องกับท่าน บริษัทฯ อาจ

 • ปรับแต่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับรสนิยมของท่านโดยตรงเมื่อท่านอยู่ตรงหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ เมื่อท่านแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ หรือ ช่องทางสื่อสังคม เพื่อที่จะตรวจวัดความมีประสิทธิภาพของโฆษณานั้น

 • ผสมผสานข้อมูลที่บริษัทฯ  ได้รับและรวบรวมจากแหล่งข้อมูลทุกแหล่งเพื่อจะได้เข้าใจถึงความสนใจและความนิยมของท่าน บริษัทฯ จะปรับแต่งประสบการณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจและความนิยมเหล่านั้นของท่านได้ เช่น การมอบผลิตภัณฑ์ที่ท่านให้ความสนใจแก่ท่านเป็นคนแรกบนเว็บไซต์ของเรา หรือส่งคำเสนอหรือ โปรโมชั่นต่างๆ ที่เหมาะสมกับความเป็นส่วนตัวของท่าน

 • เสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ของท่าน เช่น คำเชิญชวนเพื่อไปงานอีเวนต์

 • เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า เว็บไซต์ หน้าสื่อสังคม และเนื้อหาข้อความในอีเมล์ของบริษัทฯ นั้น มีประสิทธิผล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ท่าน รวมถึงการจดจำความนิยมและความสนใจของท่านด้วย

 

เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และเนื้อหาของบริษัทฯ  บริษัทฯ อาจ

 • บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ หน้าสื่อสังคม และเนื้อหาข้อความในอีเมล์ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ การทดสอบการทำงานของระบบ และการคิดออกแบบเว็บไซต์ให้แตกต่างกันไป

 • ความพยายามส่วนหนึ่งของบริษัทฯ คือการทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้นมั่นคงและปลอดภัย

 • นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ จะทำให้เป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตกำหนดไว้

 

บริษัทฯ แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สมาชิกของเครือลอรีอัล นั่นหมายความว่าองค์กรใดๆ ที่มีการควบคุม ได้รับการควบคุมโดย หรือ อยู่ภายใต้การควบคุมสามัญของอีกองค์กรหนึ่งในกลุ่มเครือลอรีอัลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มลอรีอัล โปรดเยี่ยมชม www.loreal.com

 

บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่บริษัทฯ ให้ความไว้วางใจได้อีกด้วย บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลที่สามที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่การงานทางธุรกิจในนามของบริษัทฯ บริษัทฯ จะแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการเท่านั้น และบริษัทฯ ห้ามบุคคลที่สามเหล่านั้นใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเด็ดขาด บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเสมอ เพื่อจะทำให้มั่นใจได้ว่า บุคคลที่สามที่บริษัทฯ ทำงานด้วยนั้นจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ

 • ตัวแทนฝ่ายโฆษณา การตลาด ดิจิตอลและสื่อสังคมที่ช่วยเหลือบริษัทในการจัดทำ โฆษณา การตลาด และ การจัดทำกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และเพื่อจัดการเรื่องการติดต่อตอบคำถามของท่าน

 • บุคคลที่สามที่จำเป็นต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ท่าน เช่น ผู้ขนส่ง บุรุษไปรษณีย์

 • นักวิเคราะห์ และผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในการพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพให้แก่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ

 • ตัวแทนด้วยเครดิตการเงิน สำหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือทางเครดิตของท่านเพื่อเป็นประโยชน์ข้อเงื่อนไขในการเข้าทำข้อตกลงสัญญากับท่านต่อไป

 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามได้

 • หากเป็นกรณีที่บริษัทฯขาย หรือ ซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ กรณีดังกล่าวบริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้จะขาย หรือ ผู้จะซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์นั้นๆ

 • หากบริษัทฯ หรือสินทรัพย์ส่วนหน่งส่วนใดของบริษัทฯ ถูกควบรวมโดยบุคคลที่สาม กรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ถือครองไว้รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าอันเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านั้น ให้ถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่กำลังถูกโอนไปเพื่อการควบรวมด้วย

 • หากบริษัทฯ มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผย หรือ แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือ เพื่อการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน และ ข้อตกลงอื่นๆ หรือ เพื่อที่จะปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทฯ ลูกค้าของบริษัท หรือ อื่นใดๆ รวมถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัท และองค์กรอื่นๆ สำหรับวัตถุประสงค์การป้องกันการฉ้อโกง และ การลดความเสี่ยงเกี่ยวกับเครดิต และ

 • ในสถานการณ์อื่นๆ ที่ บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกฎหมายให้กระทำการแบ่งปันได้

 

ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทฯ จะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ที่ไหน

ข้อมูลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจากท่านอาจถูกโอนย้ายไป หรือ เก็บไว้ยังสถานที่ที่อยู่นอกประเทศไทย (“ประเทศไทย”) ข้อมูลดังกล่าวอาจจะได้รับการดำเนินการจากบุคคลอื่นผู้ที่ทำงานให้แก่บริษัทฯ หรือ ผู้ให้บริการที่ทำงานให้บริษัทฯ นอกประเทศไทยก็เป็นได้ โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ ท่านตกลงยอมรับการโอนย้าย การเก็บ และการดำเนินการดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จะใช้มาตราการต่างๆ ที่สมเหตุสมผลและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลของท่านได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ ถูกต้องตามกฎหมาย

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันปลอดภัยหรือไม่

บริษัทฯ ให้คำมั่นในการสงวนรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บังคับใช้มาตราระมัดระวังภัยการต่างๆ ที่สมเหตุสมผลในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย และจะบังคับคู่สัญญาบุคคลที่สามที่บริษัทฯ ไว้วางใจผู้ซึ่งจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กระทำเฉกเช่นเดียวกับบริษัทฯ

 

มันเป็นเรื่องที่โชคร้ายมาก การโอนถ่ายข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ทนั้นไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมด แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ใช้ความพยายามอย่างดียิ่งในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยในข้อมูลของท่านที่ถูกโอนถ่ายมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ ดังนั้นการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเอง เมื่อบริษัทฯได้รับข้อมูลของท่านแล้ว บริษัทฯจะใช้มาตราการขั้นตอนความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น และการล็อกอินสื่อสังคม

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจบรรจุลิงก์ไปยัง และ จากเว็บไซต์ของเครือข่ายคู่ค้า ผู้โฆษณา และบริษัทฯในเครือได้เป็นครั้งคราว หากท่านเลือกเข้าไปยังลิงก์ดังกล่าวเพื่อยังเว็ปบไซต์เหล่านั้นแล้ว เว็บไซต์อื่นๆนั้นมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของเขาเองที่ซึ่ง บริษัทฯไม่ยอมรับความรับผิดชอบ หรือความรับผิดชดใช้ใดๆจากนโยบายเหล่านั้น ดังนั้น ขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นก่อนที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เว็บไซต์เหล่านั้น

 

บริษัทฯ อาจเสนอโอกาสให้ท่านสามารถล็อกอินนผ่านสื่อสังคมได้ หากท่านเลือกที่จะใช้การล็อกอินจากสื่อสังคมแล้ว ขอให้ท่านได้โปรดตระหนักว่าสื่อสังคมเหล่านั้นจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทฯ ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับจากสื่อสังคมนั้น จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของท่านบนสื่อสังคมเหล่านั้น

 

สื่อสังคมและเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (USER GENERATED CONTENT)

บางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแอปพลิเคชันอนุญาตให้ผู้ใช้นำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้ได้ ขอให้ท่านได้โปรดจำไว้ว่า เนื้อหาของท่านได้นำเสนอให้แก่สื่อสังคมใดๆ ของบริษัทฯ อาจเป็นที่ปรากฏในสาธารณะได้ และท่านควรจะใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ข้อมูลด้านการเงิน การให้รายละเอียดที่อยู่อาศัยผ่านสื่อสังคม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบจากการกระทำใดๆ ของบุคคลอื่นๆ ทั้งสิ้น หากท่านโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนสื่อสังคมใดสื่อสังคมหนึ่งของเรา

 

ทางเลือกของท่าน

เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่ท่านมีความสามารถในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองได้ ท่านมีสิทธิในการร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ถือครองไว้อยู่ สอบถามบริษัทเพื่อปรับปรุงข้อมูล หรือ ขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และ หากเป็นความประสงค์ของท่าน ท่านอาจขอให้บริษัทฯ ไม่ทำการติดต่อท่านอีกต่อไปก็ได้ บริษัทฯ จะไม่ทำการติดต่อท่านสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด ถ้าหากว่าท่านไม่อนุญาต และ ท่านสามารถเลือกที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก (UNSUBSCRIBE)ได้ตลอดเวลา

 ถ้าท่านประสงค์จะควบคุมโปรแกรมคุ้กกี้ว่าตัวไหนใช้ได้บ้าง โปรดพิจารณานโยบายคุ้กกี้ของบริษัทฯ ตามเบื้องล่างนี้

 ข้อมูลเกี่ยวกับคุ้กกี้ของบริษัทฯ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้คุ้กกี้ในการจำแนกท่านจากผู้ใช้อื่นๆบนเว็บไซต์บริษัทฯ คุ้กกี้นี้ช่วยให้บริษัทฯมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อท่านทำการเปิดเว็บไซต์ของบริษัทฯ และยังช่วยให้บริษัทฯ พัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯนี้ ท่านตกลงยอมรับการใช้คุ้กกี้ของบริษัทฯ

 

คุ้กกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขที่บริษัทฯฝังไว้ที่เบราว์เซอร์ของท่าน หรือ ฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่านหากท่านอนุญาต คุ้กกี้บรรจุข้อมูลที่ไว้ใช้โอนถ่ายไปยังฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของท่าน

 

บริษัทฯใช้คุ้กกี้ดังต่อไปนี้

 • คุ้กกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) – คุ้กกี้ชิ้นนี้เป็นคุ้กกี้ที่จำเป็นแก่การทำงานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น คุ้กกี้พวกนี้จะทำให้ท่านสามารถล็อกอินเข้ามายังพื้นที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้ตะกร้าสินค้าของบริษัทฯ หรือ ใช้บริการการเรียกเก็บเงินออนไลน์ (e-billing service)ได้

 • คุ้กกี้วิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ (Analytical/ Performance Cookies) – คุ้กกี้ที่อนุญาตให้บริษัทฯทำการจดจำ นับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและลักษณะการเข้าดูเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุ้กกี้นี้ช่วยให้บริษัทฯ พัฒนาวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ โดยทำให้ผู้ใช้งานสามารถพบสิ่งที่ต้องการค้นหาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 • คุ้กกี้ปฏิบัติงาน (Functionality Cookies) – คุ้กกี้นี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านหวนกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุ้กกี้นี้จะช่วยบริษัทฯ สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมกับบุคคลิกของท่าน ทักทายท่านด้วยชื่อ และจดจำความนิยมของท่านได้ด้วย (เช่น ภาษาที่ท่านเลือก หรือ ภูมิภาคที่ท่านใช้งาน)

 • คุ้กกี้กำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies) – คุ้กกี้นี้จะบันทึกการเข้าเยี่ยมชมของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ของบริษัท และ หน้าโฆษณาที่แสดงนั้นเหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น บริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันได้

 

ขอให้ท่านโปรดรับทราบว่า คู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมถึง ตัวอย่างเช่น เครือข่ายโฆษณา และ ผู้ให้บริการภายนอก ดังเช่น การบริการวิเคราะห์ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์) อาจใช้คุ้กกี้ที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นคนควบคุม คุ้กกี้เหล่านี้เป็นไปได้ว่าเป็นคุ้กกี้ประเภท คุ้กกี้วิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ หรือ คุ้กกี้กำหนดเป้าหมาย

 

ท่านอาจบล็อกคุ้กกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่อนุญาตให้ท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุ้กกี้ทั้งหมดหรือบางตัว อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะบล็อกคุ้กกี้ทั้งหมดหรือบางตัวแล้วไซร้ (เช่น คุ้กกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง) ท่านอาจไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต บริษัทฯ จะแจ้งโดยการโพสต์บนหน้าเว็บเพจนี้ และหากเป็นการสมควรเหมาะสม บริษัทฯ จะทำการแจ้งท่านไปยังอีเมล์ ขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

สิทธิของท่านและข้อมูลติดต่อ

หากท่านมีคำถาม หรือ ข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ประสงค์จะร้องขอสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ ได้โปรดติดต่อโดยการเขียนจดหมายหาเราได้ที่

 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 6, 8 , 9 และ 21 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย 10120

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการได้รับอนุญาตการโอลาปิคแบรนด์

 

วิชี่แฮชแท็ก : #VichyTH #LumiereTH #PINKFROMWITHIN #VichyIdealWhiteTH #AqualiaNightSpa #VichyMineralizingWater #VichyMineralMask #PorePurifyingClayMask #VichyAqualiaThermal  (หรือ ด้วยวิธีอื่น) ที่ใช้ในการเก็บเนื้อหา เช่น @VichyTH   (เรียกว่า “แฮชแท็ก”)

 

#วิชี่แฮชแท็ก ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โดยการตอบรับด้วย #วิชี่แฮชแท็ก ท่านตกลงยอมรับดังต่อไปนี้ ท่านอนุญาตให้ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทฯในเครือ และ/หรือ องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยนามของแบรนด์ วิชี่ (รวมเรียกว่า “วิชี่”) มีสิทธิในการใช้โดยไม่เสียค่าสิทธิ ไม่ผูกขาด และสามารถโอนสิทธิในการใช้ วิดีโอ รูปภาพ และ/หรือ เนื้อหาอื่นใดของท่านที่โพสลงอินสตาแกรม (Instagram) เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือ กูลเกิลพลัส (Google+)  ได้ทั่วโลก พร้อมกันกับสิทธิในการจัดการสื่อสังคมของท่าน ชื่อผู้ใช้ในสื่อสังคม รูปโปรไฟล์ คำบรรยายใต้ภาพ และข้อมูลสถานที่ที่ท่านอาจได้รวมไปกับเนื้อหาของท่าน (“เนื้อหาผู้ใช้”) ที่ท่านอาจได้แท็กไปกับแฮชแท็กเบื้องต้นในสื่อต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หน้าเว็บ และหน้าสื่อสังคม จดหมาย หน้าเว็บไซต์ของผู้ขายปลีก หน้าเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ภาพพิมพ์ ที่ใช้สำหรับร้านค้าในการทำการตลาดและ/หรือการโฆษณาสิทธิในการใช้เนื้อหาผู้ใช้นี้อนุญาตให้ใช้ได้ตลอดอายุเวลาตามกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับ สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในลิขสิทธิ์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศไทยและตามหลักรัฐนิยมแห่งสากลประเทศ ท่านอนุญาตให้วิชี่มีสิทธิในการใช้ ชื่อผู้ใช้ของท่าน ชื่อจริง รูปถ่าย รูปเหมือน หรือ ข้อมูลอื่นใดอันอาจระบุถึงตัวตนของท่านอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้ใดๆของท่านได้ สิทธิการใช้สิทธิส่วนบุคคลนี้ได้อนุญาตไว้เป็นเวลา 20 (ยี่สิบ) ปี (ต่ออายุโดยปริยาย) สำหรับสื่อที่คล้ายคลึงกันกับที่ได้กำหนดไว้แล้วในบทบัญญัติเบื้องต้น วิชี่อาจใช้แสดงทำซ้ำจัดจำหน่าย ถ่ายทอด ควบรวมกับเนื้อหาอื่นใดเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขเนื้อหาผู้ใช้โดยอาศัยเหตุผลทางกฎหมายและ/หรือ ข้อบังคับได้เท่าที่วิชี่เห็นว่าเหมาะสม (ทั้งนี้จะสงวนรักษาไว้ซึ่งคุณค่าแห่งต้นฉบับ) โดยปราศจากข้อผูกพันใดๆ ต่อท่านทั้งสิ้น ท่านตกลงและยอมรับว่า (ก) ท่านเป็นเจ้าของสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาผู้ใช้นั้น และ/หรือ ท่านได้รับอนุญาตจากบุคคลอื่นใดที่เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สิทธิส่วนบุคคลในเนื้อหาผู้ใช้นั้น ทำให้มีสิทธิอนุญาตไล่สายได้ (ข) ท่านและบุคคลอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในเนื้อหาผู้ใช้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และ (ค) การใช้เนื้อหาผู้ใช้ของท่านโดยวิชี่จะไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือ ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม วิชี่มีสิทธิที่จะเปิดเผยตัวตนของท่านต่อบุคคลที่สามได้เมื่อมีการร้องเรียนว่าเนื้อหาผู้ใช้นั้นละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามนั้น หากโพสของสลักหลัง หรือ มีการรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ท่านยังตกลงอีกด้วยว่าโพสนั้นเป็นความสัตย์จริง และ เป็นการแสดงออกอย่างถูกต้องตามความเชื่อโดยสุจริตของท่าน เนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของวิชี่ และ ท่านยังต้องเปิดเผยใบเสร็จสำหรับผลิตภัณฑ์ใช้ฟรี หรือได้รับค่าตอบแทน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่ท่านเขียนโพสนั้นๆ ท่านรับทราบและยอมรับว่า เนื้อหาผู้ใช้ของท่านนั้นสามารถสื่อสารแบบ “แพร่สะพัด”ได้ (การสื่อสารแบบบอกต่อ) บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม วิชี่จะไม่รับผิดใดๆในข้อเรียกร้อง หรือ การฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านยินยอมให้วิชี่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบไว้ และยินยอมให้ใช้ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้ตามที่ได้กำหนดไว้เบื้องต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการโอนถ่าย หรือสามารถเข้าถึงได้จากภายนอกประเทศไทย และ อาจะมีการแบ่งปันกับบริษัทฯ ในเครือ หรือบุคคลที่สาม ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานในนามของวิชี่ได้ โดยการโพสเนื้อหา ผู้ใช้กับแฮชเท็กใดๆ หรืออื่นๆ ที่ได้มอบไว้กับวิชี่พร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านตกลงให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนถ่าย และดำเนินการอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายส่วนบุคคล และ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้ใช้บังคับได้ ท่านจะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ จากวิชี่ หรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของวิชี่ ต่อข้อเรียกร้อง หรือความต้องการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้ของท่าน ท่านตกลงว่าวิชี่จะไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆอันเนื่องมาจากการใช้เนื้อหาผู้ใช้ของท่าน และ/หรือ สำหรับค่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ อันอาจติดมากับเนื้อหาผู้ใช้ของท่าน ท่านยอมรับว่าวิชี่อาจปฏิเสธการใช้งาน หรือ เอาเนื้อหาผู้ใช้ของท่านออกไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หากท่านเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการแบ่งปันเนื้อหาผู้ใช้ของท่าน หรือ ท่านไม่ประสงค์จะให้วิชี่ติดต่อท่านเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาผู้ใช้อีก โปรดแสดงเจตนายกเลิกโดยการระบุความประสงค์ของท่านตาม ลิงก์นี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการปรับปรุงเป็นประจำโดยวิชี่ได้โปรดพิจารณาเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุงในแต่ละครั้งที่วิชี่ประสงค์จะใช้เนื้อหาผู้ใช้ของท่านก่อนตัดสินใจอนุญาตตราบเท่าที่ขอบเขตของกฎหมายกำหนดอนุญาต ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับภายใต้กฎหมายไทย และคู่สัญญาจะใช้สิทธิทางศาลต่อศาลไทยที่มีเขตอำนาจเท่านั้น

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันเอง ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก