The Brand

มาร่วมค้นพบ พลังแห่งการปรับสมดุลผิว

คุณสมบัติการปรับสมดุล pH ผิว คือคุณสมบัติพิเศษ ของน้ำแร่วิชี่ ในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของค่า pH และนั่นเป็นข่าวดีสำหรับผิวของคุณ

ในชีวิตปัจจุบันนั้น ผิวหน้าของคุณอาจได้รับการรุกราน จากปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดค่า pH ที่ไม่สมดุล เช่น การใช้สบู่ หรือการเผชิญกับมลภาวะ เมื่อ pH ผิวไม่ สมดุล ผิวของคุณจะเริ่มอ่อนแอและก่อเกิดริ้วรอยหรือ ปัญหาผิวต่างๆตามมาบนใบหน้าอย่างไรก็ตามน้ำแร่วิชี่ คือตัวช่วยสำคัญในการคงไว้ซึ่งความสมดุล pH ของผิว

จากวีดีโอการทดสอบ วิชี่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความ สามารถในการปรับค่า pH หลังจากที่น้ำธรรมดาและ น้ำแร่วิชี่ถูกหยดกรดมะนาวลงไปในน้ำทั้งสองชนิด ผลลัพธ์ที่ได้คือ กระดาษลิตมัสที่จุ่มลงในน้ำแร่วิชี่จะไม่ เปลี่ยนสี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำแร่ไม่เสียสมดุลหรือ เปลี่ยนค่าเป็นกรดหลังจากได้เติมกรดมะนาวลงไปแต่ อย่างใด และนี่คือ คุณสมบัติการปรับสมดุล pH ผิว หรือ Buffer Effect ที่มีอยู่ในน้ำแร่วิชี่ ที่ช่วยปกป้องผิว จากปัจจัยรุกรานเพื่อผิวแข็งแรงดูมีสุขภาพดี