The Brand

น้ำแร่วิชี่ จากแหล่งภูเขาไฟ ฝรั่งเศส ส่วนผสมหลักในทุก ผลิตภัณฑ์ของวิชี่

ประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปีของสเปรย์น้ำแร่วิชี่ แห่งภูเขาไฟโอแวงก์ (Auvergne) ในประเทศฝรั่งเศส ที่เดินทางผ่านหินภูเขาไฟลึก ลงไปใต้เปลือกโลกกว่า 4,000 เมตร จนมาเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อผิว 15 ชนิด ที่ถูกกับเก็บไว้ ในทุกผลิตภัณฑ์ของวิชี่ เป็นความลับจากธรรมชาติเพื่อ คุณสมบัติของสเปรย์น้ำแร่ในการบำรุง พร้อมเสริมสร้างปราการปกป้องผิว เพื่อผิวดูสุขภาพผิวดี

สเปรย์น้ำแร่ฉีดหน้าวิชี่ก่อกำเนิดจากน้ำฝนที่ซึมเข้าสู่ใจกลางภูเขาไฟโอแวงก์ (Auvergne) ประเทศฝรั่งเศส ลงไปในชั้นหินกว่า 4,000 เมตร ผ่านแร่ธาตุที่จำเป็นต่อผิว และผ่านความร้อนกว่า 140 องศาเซลเซียส ก่อนที่จะเดินทางตรงขึ้นสู่ผิวโลกอีกครั้ง ตลอดระยะเวลาการเดินทางแร่ธาตุในน้ำแร่วิชี่ไม่ได้ลดลง แม้แต่น้อย ในปี 1874 น้ำแร่วิชี่ได้ถูกจัดเก็บ และได้รับการ ทดสอบและวิเคราะห์ทั้งทางจุลชีววิทยา และการทดสอบทาง เคมีและกายภาพ อีกทั้งการทดสอบทาง สี กลิ่น ค่า pH เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสเปรย์น้ำแร่ฉีดหน้าก่อนจะนำมาจัดจำหน่าย หรือใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อื่นๆ