The Brand
สูตรและส่วนผสมอันทรงพลัง

สูตรและส่วนผสมอันทรงพลัง ผ่านการทดสอบความปลอดภัย ภายใต้การควบคุมโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

จากที่ทราบกันเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์วิชี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ เป็นสูตร hypoallergenic หรือ สูตรที่อ่อนโยนไม่ก่อให้เกิด อาการแพ้ได้ง่ายหมายความว่าสินค้าทุกชิ้นนั้นได้รับการ สรรสร้างเพื่อลดความเสียงที่จะก่อให้เกิดการแพ้น้อยที่สุด โดยในการผลิตนั้น ส่วนผสมและสูตรต่างๆ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบ และทดสอบเพื่อแน่ใจว่าสูตรในผลิตภัณฑ์ไม่ ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้

สินค้าหรือสูตรของวิชี่ทุกชิ้นได้รับการทดสอบภายใต้การ ควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง ทั้งบนผู้ ทดสอบที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงและสภาพผิวที่แตกต่างกัน การทดสอบนั้นจะถูกทดสอบภายในภาวะการใช้ชีวิตจริง โดยการทดสอบลักษณะนี้ก็เพื่อตรวจสอบว่าคุณสมบัติของ สินค้าต่างๆ เช่น เพิ่มความชุ่มชื่น ลดเลือนริ้วรอย หรือ การปกป้องผิวนั้นสามารถทำได้จริง เพียงถ้าพบข้อ ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยสูตรจะต้องได้รับการแก้ไขและ ปรับปรุงโดยไม่มีเงื่อนไข

เป็นเวลาหลายปี วิชี่ยึดมั่นในคุณสมบัติของสินค้าและที่มา ของส่วนผสม กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนของวิชี่โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการเดินทางของส่วนผสม ยกตัวอย่างเช่น น้ำแร่วิชี่ตั้งแต่หินภูเขาไฟจากเทือกเขาโอแวน จนกระทั่งถึงโรงงานผลิต การตรวจสอบทางจุลชีววิทยานั้น จะเกิดขึ้นโดยทันทีเมื่อน้ำถูกสกัดออกมาจากแหล่งน้ำแร่ และ น้ำแร่จะถูกวิเคราะห์อีกครั้งในห้องทดลองเพื่อคำนวนความ เข้มข้นของแร่ธาตุ กระบวนการทั้งหมดนี้ก็เพื่อการันตี คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของ ผิวทุกประเภท

Ingredients

ด้วยโมเลกุลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทางการแพทย์ ที่ผ่านการค้นคว้าและวิจัยจากวิชี่ จนมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบปัญหาผิวในทุกช่วงวัย ทุกผลิตภัณฑ์วิชี่เป็นสูตร hypoallergenic หรือ สูตรที่อ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ง่าย และได้ทำการทดสอบภายใต้การดูแลของแพทย์ผิวหนังและผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวเหมาะกับสภาพผิวและปัญหาผิวอย่างตรงจุด